Lín zlatý (Tinca tinca gold)

Lín zlatý (Tinca tinca gold)


  • lín zlatý je také znám jako Tinca tinca gold (lat.), Tench (angl.) či Schleie (něm.)

Lín zlatý je barevnou variantou lína obecného, někdy je se pro něj používá i delší označení lín obecný zlatý.

Patří k vyhledávaným rybám pro zahradní jezírka a okrasné nádrže – a to nejen pro krásu struktury zlatých šupin, ale i protože patří k nejodolnějším druhům mezi okrasnými rybami zahradních jezírek. Má velmi nízké nároky na kvalitu vody a je nenáročný na chov.

Objednat líny zlaté!

Lín zlatý: základní vlastnosti a typické znaky

  • délka: průměrná 20 – 35 cm; max. 50 cm
  • hmotnost: průměrná 0,2 – 0,8 kg; max. 3 kg

Vzhled lína zlatého

Lín zlatý je středně veliká, kaprovitá ryba. Má velmi jemné, hluboko vrostlé šupinky, pokryté silnou vrstvou slizu. Ploutve jsou oblé. Břišní ploutve lína spolehlivě prozradí pohlaví: u samců jsou delší, sahají až k řitnímu otvoru. Oční duhovka je zbarvena do oranžova až červena.

Zlatá varianta lína se od nazelenalého lína obecného liší právě zlatavými šupinami. Krása rozličných textur těchto šupin z něj činí velmi vyhledávanou okrasnou rybku.

Lín zlatý má nízké nároky na kvalitu vody – dobře snáší i silně znečištěnou vodu s nízkým obsahem kyslíku. Nedostatek prokysličení vody je schopen vyvážit přídavným dýcháním pomocí střeva. Ostatně i proto lín zlatý patří k nejodolnějším okrasným rybám.

Krmení lína zlatého

Lín zlatý je všežravec – upřednostňuje drobnou, živočišnou potravu. Potravou lína zlatého jsou vodní plži, larvy hmyzu, vodní rostliny a hrubší plankton (buchanky, perloočky).

Lín zlatý ve volné přírodě

Lín zlatý je stejně jako lín obecný původním druhem na území České republiky. Je to typicky stanovištní ryba. Obývá převážně stojaté a pomalu tekoucí vody. Preferuje zarostlé, bahnité, mělké vody a zátoky s prohřátou vodou.

Lín zlatý je velmi odolný a nenáročný na kvalitu vodu. Nevadí mu ani nízký obsah kyslíku ve vodě – případné deficity je schopen korigovat pomoci přídavného dýchání střevem. Ostatně i proto je schopen přezimovat i pod tlustým ledem.

Lín zlatý pohlavně dospívá mezi 3 a 4 rokem života. Vytírá se v období červen – srpen. Podmínkou úspěšného výtěru je teplota vyšší než 18 °C. Výtěr probíhá ve dvou až třech dávkách na vodní rostliny. Počet jiker jedné samice lína se pohybuje od 50 000 – 250 000.

Růst lína zlatého

Růst lína zlatého je variabilní a závislý na úživnosti prostředí, v němž se nachází. Délka jeho dožití se pohybuje od deseti do dvaceti let.

Roky                             1          2          3          4          5          6          7          8

Vzrůst (cm)                 7        14      20      25      30      35      38      40

Objednat líny zlaté!


Barevné a tvarové variace lína zlatého