Jeseter malý (Acipenser ruthenus)

Jeseter malý (Acipenser ruthenus)


  • jeseter malý je také znám jako Acipenser ruthenus (lat.), Sterlet (angl.) či Sterlett (něm.)

Jeseter malý, nejmenší z jeseterů Evropy, se hodí do všech zahradních jezírek a umělých bazénků. Počet jeseterů je omezen jen velikostí nádrže. Na pohled zaujme typickým vzhledem jesetera, kostěnými štítky a ganoidními, kosočtverečnými šupinami.

Jesetera malého je v zahradním jezírku možno chovat společně s jinými druhy ryb. Při chovu je trochu náročnější na kvalitu vody. Naopak není náchylným k nemocem.

Objednat jesetera malého!

Jeseter malý: základní vlastnosti a typické znaky

  • délka: průměrná 40 – 60 cm; max. 80 cm
  • hmotnost: průměrná 0,5 – 1,5 kg; max. 3 kg

Vzhled jesetera malého

Jeseter malý je jedním z nejmenších jeseterů. Má malé, protáhlé tělo, které nabývá šedých, hnědých a nazelenalých odstínů. Tělo je hladké, zdobené pěti řadami kostěných štítků (11 – 17 štítků na hřbetu, 60 – 70 na boku a 10 -18 na břiše). Na násadci ocasní ploutve a jejím horním laloku jsou ještě tzv. ganoidní, kosočtverečné šupiny. Ocasní ploutev je asymetrická: horní lalok výrazně přesahuje lalok spodní. Plochá hlava ústí špičatým a tenkým rypcem. Ústa jsou výrazně spodní. Před ústy visí čtyři vousky.

Krmení jesetera malého

Jeseter malý je všežravec. Živí se především malými živočichy ze dna, příležitostně i z vodního sloupce a z hladiny. Potravou jesetera malého jsou bezobratlovití, larvy jepic, chrostíků a pakomárů, červi, korýši a občas i malými rybkami.

Jeseter malý se krmí potápivými granulemi s vysokým obsahem tuku, které mu nahrazující přírodní živočišnou stravu.

Jeseter malý ve volné přírodě

Jeseter malý se vyskytuje ve velkých, rychle proudících řekách v blízkosti Baltského, Černého a Kaspického moře. Obývá spíše hlubší partie řek, za potravou vyráží ke břehům. Občas lze tohoto jesetera spatřit i na hladině.

Jeseter malý pohlavně dospívá mezi 3. a 5. rokem života (samec) a 4. – 7. rokem (samice). Před výtěrem jeseteři formují obrovská hejna, která poté táhnou proti proudu. Při tahu využívají zvýšených hladin řek po jarním tání. Jeseteři se třou v proudící vodě na štěrkovité dno. Počet výtěrů samice během jejího života není příliš vysoký. Množství jiker se pohybuje mezi 15 000 – 45 000 kusy.

V České republice je velmi vzácně objevuje na dolním toku řeky Moravy, kam proniká z Dunaje. Na Slovensku je chován v rybnících. Při umělé reprodukci často vznikají kříženci jesetera malého, jesetera sibiřského a jesetera ruského.

Jeseter malý má i barevnou variaci: jesetera malého albína. Jeseter malý albín nemá dostatek pigmentu, což se v přírodě rovná ztrátě ochrany zbarvením před predátory. Tatáž vlastnost z něj ale naopak činí vysoce atraktivní okrasnou jezírkovou rybku.

Růst jesetera malého

Jeseter malý poměrně pomalu s výjimkou prvního roku života, kdy je naopak velmi rychlý. Další přírůstky jsou sice pravidelné, ale už mnohem menší.

Věk (roky) 1 2 3 4 5 6 7 8
Celková délka (mm) 252 319 365 396 430 462 499 530

 

Objednat jesetera malého!


Barevné a tvarové variace jesetera malého

Jeseter malý v kádi