Jeseter hvězdnatý (Acipenser stellatus)

Jeseter hvězdnatý (Acipenser stellatus)


  • jeseter hvězdnatý je také znám jako Acipenser stellatus (lat.), Sevriuga, Starry Sturgeon (angl.) či Sternhausen (něm.)

Jeseter hvězdnatý je nejvýraznějším a nejnápadnějším jeseterem. Ostatně i proto je velmi vítanou ozdobou každého jezírka a bazénku.

Atraktivita jesetera hvězdnatého je dána velmi štíhlým tělem, dlouhým rypcem a řadami kostěných štítů ve tvaru hvězd. Krásu vzhledu navíc doplňuje čilý pohyb jesetera hvězdnatého, kterému svědčí nádrže střední velikosti a větší (od 10 m³ výše).

 

Objednat jesetera hvězdnatého!

Jeseter hvězdnatý: základní vlastnosti a typické znaky

  • délka: průměrná 100 – 160 cm; max. 200 cm
  • hmotnost: průměrná 5 až 20 kg; max. 40 kg

Vzhled jesetera hvězdnatého

Jeseter hvězdnatý je nezaměnitelnou rybou. Je velmi štíhlý, má extrémně dlouhý rypec (mnohem delší než ostatní jeseteři). Před ústy visí čtyři krátké, neobrvené vousky (ostatní jeseteři mají vousky spíš obrvené a delší). Horní lalok ocasní ploutve je výrazně delší než spodní.

Pojmenování hvězdnatý propůjčují tomuto jeseterovi kostěné štítky bílé barvy, které mají hvězdicovitý tvar. Štítků je na hřbetě 9 – 16, na břiše 9 – 14 a na bocích 26 – 43.

Krmení jesetera hvězdnatého

Jeseter hvězdnatý je dravec a všežravec. Živí se živočichy ze dna či ze střední části vodního sloupce. Potravou jesetera hvězdnatého jsou červi, krabi a malé rybky.

Coby krmivo se hodí granule menších velikostí, které jeseter snadněji zhltne ve větším množství – napodobujíc tak přirozené nasávání povrchu dnu s drobnými živočichy. Vhodné jsou granule s obsahem tuku kol 16 %, které se potápí na dno. Krátkodobě je možno krmit i krmivem pro pstruhy. Při chovu společně s kaprovitými je třeba dbát, aby krmivo zbylo i pro jesetera.

Jeseter hvězdnatý ve volné přírodě

Vyskytuje se v pobřežních oblastech moří, také dolních a středních částech velkých řek. Žije u dna v menších hejnech. V noci vystoupává k hladině.

Jeseter hvězdnatý pohlavně dospívá v 7. – 9. roce života. Jeseteři migrují stovky kilometrů daleko a nejdále právě za výtěrem. Výtěr probíhá v proudných částech řek na kamenité nebo štěrkovité dno při teplotě 17 – 23 °C. Počet jiker dosahuje 20 000 – 360 000 kusů.

Jeseter hvězdnatý se na území České republiky přirozeně nevyskytuje. V minulosti ojediněle pronikal na dolní tok Moravy z Dunaje, na jehož dolním toku se ještě vyskytuje. V ČR se chová pouze v akvakulturách.

Růst jesetera hvězdnatého

Jeseter hvězdnatý nejrychleji roste v prvních letech života. Následná období se nevyznačují už tak rychlým růstem. Rychlost růstu ovšem závisí i množství potravy v daném prostředí.

Většina desetiletých kusů dosahuje délky kolem 124 – 135 cm a do 20 kg. Ovšem zaznamenán byl i kousek 41letý, jež měřil 218 cm a vážil přes 54 kg.

Objednat jesetera hvězdnatého!


Barevné a tvarové variace jesetera hvězdnatého