Jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedti)

Jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedti)


  • jeseter ruský je také znám jako Acipenser gueldenstaedti (lat.), Russian sturgeon (angl.) či Waxdick (něm.)

Jeseter ruský je vyhledávanou jezírkovou rybou pro své výrazné rysy: krátký a široký rypec a řady nápadných kostěných štítů, které světle září na jeho jinak tmavém těle.

Chov zpříjemňuje i jeho celková nenáročnost, robustnost, rychlý přírůstek a výborná adaptace na přírodní podmínky České republiky.

Objednat jesetera ruského!

Jeseter ruský: základní vlastnosti a typické znaky

  • délka: průměrná 80 – 160 cm; max. 200 cm
  • hmotnost: průměrná 4 až 30 kg; max. 100 kg

Vzhled jesetera ruského

Jeseter ruský má velmi krátkou a širokou hlavou s vysokým čelem a krátkým špičatým rypcem. Před ústy jsou čtyři visící vousky. Ocasní ploutev je asymetrická: horní lalok je výrazně delší než lalok spodní. Tělo zdobí mohutné kostěné štíty (hřbet 8 – 16 štítů, břicho 6 – 13, boky 24 – 44). Ty na tmavém pozadí boků navíc vynikají i velmi světlou barvou (na rozdíl od tmavých štítů jesetera sibiřského).

Jeseter ruský ve volné přírodě

Jeseter ruský se vyskytuje ve dvou formách:

  • tažná forma – obývá brakické vody a pobřežní oblasti moře, k výtěru táhne proti proudu řek. Mladí jeseteři pak sestupují po proudu zpět ve věku 1 – 3 let. Tažná forma jesetera ruského dorůstá výrazně větších rozměrů než forma netažná.
  • netažná forma – se celý život pohybuje v korytech velkých nížinných řek. Dorůstá spíše menších rozměrů.

Jeseter ruský pohlavně dospívá v 8. – 12. roce (samec) a 13. – 15. roce (samice). Vytírá se v proudící části řeky na kamenité dno. Interval tření samců jsou 2 – 3 roky. Samice se třou ještě s větším rozestupem 4 – 6 let. Množství jiker pak dosahuje 150 – 300 000 kusů.

V České republice se jeseter ruský volně nevyskytuje – je uměle vysazován v komerčních revírech společně s jeseterem sibiřským. Při umělé reprodukci často vznikají kříženci jesetera ruského, jesetera sibiřského a jesetera malého. V přírodě na něj můžeme narazit především v dolních částech Dunaje.

Krmení jesetera ruského

Jeseter ruský je dravec a všežravec. Netažná forma jesetera ruského preferuje larvy jepic, chrostíků, červy, larvy hmyzu, a menší rybky. Tažná forma si ráda pochutná na měkkýších, krabech a rybkách žijících při dně moře.

Růst jesetera ruského

Jeseter ruský se dožívá relativně vysokého věku a většinu svého života roste. Nejrychlejší růst je v prvních letech, následně již jeseter ruský roste plynule. Pokud žije dostatečně dlouho, může přesáhnout i 2 m délky a 100 kg hmotnosti. Běžně se vyskytují spíše menší kousky – kolem 140 cm. Většině jeseterů se nedaří dosáhnout nejvyššího věku, a proto je jejich maximální délka spíše spekulací.

Objednat jesetera ruského!


Barevné a tvarové variace jesetera ruského

Jeseter ruský připravený v kádi