Veslonos americký (Polyodon spathula)

Veslonos americký (Polyodon spathula)


  • veslonos americký je také znám jako Polyodon spathula (lat.), Paddlefish (angl.) či Loffelstor (něm.)

Veslonos americký je jedinečným kouskem pro velká zahradní jezírka a bazény. Zaujme mimořádnou stavbou těla, jehož jednu třetinu tvoří zvláštní rypec, a neustálým pohybem ve vodě. Dobře se snese s ostatními jesetery, kapry koi a běžnými druhy jezírkových ryb.

Veslonos americký není vhodný pro začátečníky z důvodu náročnosti na chov a krmení.

Objednat veslonosy!

Veslonos americký: základní vlastnosti a typické znaky

  • délka: průměrná 130 – 150 cm; max. 250 cm
  • hmotnost: průměrná 50 až 70 kg; max. 100 kg

Vzhled veslonose amerického

Veslonos americký vyniká především svým dlouhým, protaženým rypcem (tzv. rostrum). Na jeho spodní straně se nachází velké množství senzorických buněk, které veslonosům pomáhají vnímat okolní prostřední a vyhledávat potravu. Veslonos je schopen rypcem vycítit i elektrické pole, které vytváří víření planktonu ve vodě. Rostrum je velmi citlivé na zranění – veslonos může v důsledku zranění rostra i uhynout.

Barva těla veslonose je tmavě šedá až černá. Tělo je pokryté kůží bez šupin. Má velmi široce roztažitelný žeberní aparát.

Veslonos americký: chov v jezírku

Veslonose americké je třeba chovat ve větších jezírkách (30 m³ a více). V menších nádržích nebudou prosperovat, protože potřebuje pohyb z důvodu malé plochy žaber.

Krmení veslonose amerického

Potravou veslonose amerického je především zooplankton, fytoplankton, larvy hmyzu, řasy a části rostlin.

Veslonosové krmení odmala granulemi mohou být stále krmeni granulemi i krmivem pro kapry koi. Veslonosové odrostlí v rybnících granule mnohdy odmítají a je třeba jim zajistit velkou nádrž s planktonem. Je možné je přikrmovat i drobným živým krmivem.

Veslonos americký ve volné přírodě

Veslonos americký je dlouhověká ryba, která se dožívá 20 – 30 let. Vyskytuje se ve dvou formách:

  • veslonos americký, obývající velké řeky Severní Ameriky – Mississippi (dříve i jezera USA a Kanady) a
  • veslonos čínský, který se v důsledku masivního lovení, znečištění a stavbě přehrad vyskytuje už jen velmi zřídka ve velkých čínských řekách.

Veslonos americký pohlavně dospívá mezi 4 – 8 rokem (samci) a 6 – 12 rokem (samice). Vytváří velká hejna, která migrují na třecí místa. Na nich samice kladou velké množství jiker na písčité nebo štěrkovité dno. Vytírají se s odstupem 2 až 3 let.

U nás se bohužel tento druh ve volné přírodě nevyskytuje, je uměle vysazován na dolním toku Dunaje.

Růst veslonose amerického

Veslonos americký se v umělých nádržích a jezírkách dožívá 5 – 14 let.

Objednat veslonosy!


Barevné a tvarové variace veslonose amerického

Veslonos americký: jedinci připravení k prodeji