Amur bílý (Ctenopharyngodon idella)

Amur bílý (Ctenopharyngodon idella)


  • amur bílý je také znám jako Ctenopharyngodon idella (lat.), Grass carp (angl.) či Grasskarpfen (něm.)

Amur bílý je velmi nenáročná jezírková ryba. Lze ho chovat celoročně. Často bývá vyhledáván pro silnou preferenci rostlinné stravy. Lze jej tedy využít i pro eliminaci vláknitých řas v jezírku.

Amur bílý není náročný ani na kvalitu vody, ani na obsah kyslíku ve vodě. Dokonce ho lze krmit i posečenou trávou. Život v jezírku zpestřuje pohybem vysoko ve vodě – v létě přímo pod hladinou.

Objednat amury bílé!

Amur bílý: základní vlastnosti a typické znaky

  • délka: průměrná 50 – 80 cm; max. 120 cm
  • hmotnost: průměrná 2 – 6 kg; max. 20 kg (Čína 50 kg)

Vzhled amura bílého

Amur bílý má válcovité protáhlé tělo s masivním ocasním násadcem. Hlava je malá a široká, oči nízko posazené. Ústa mají zvláštní tvar. Barva i velikost šupin připomíná šupina kapří. Ploutve jsou černošedé. Hřbetní ploutev je malá, podobná ploutvi tlouště. Požerákové zuby jsou silně vyvinuté.

Amur bílý je nenáročný na kvalitu vodu, dobře snáší i nízké prokysličení vody. Pro strávení velkého množství rostlinné potravy je vybaven dlouhým a objemným střevem.

Krmení amura bílého

Amur bílý znám a vyhledáván pro svou schopnost spořádat velká množství vodního rostlinstva. Nicméně nepřijímá pouze rostlinnou stravu. Potravou amura bílého velikosti plůdku je krom rostlinné stravy také plankton. I dospělí amuři se občas pustí i masitých organismů žijících na dně toku.

Kromě přírodních krmiv se amur může krmit i krmivem kaprů. Na volných tocích s oblibou konzumuje kukuřice a další složky, kterými zakrmují sportovní rybáři.

Amur bílý ve volné přírodě

Amur bílý je v ČR rybou nepůvodní. Byl zde přivezen z východní Asie za účelem sportovního rybolovu a pro schopnost požírat velké množství makrovegetace. Vyskytuje se v zarostlých stojatých vodách, tůních, pískovnách, údolních nádržích Polabí a jižní Moravy. Vysazuje se ale i do tekoucích vod.

Amur bílý vytváří hejna, která obývají teplé vody nížinných oblastí. Vyhovuje mu teplota vody 20 – 28 °C. Pohybuje se spíše nahoře ve vodním sloupci a při letních teplých dnech přímo pod hladinou.

Amur bílý pohlavně dospívá mezi 4. a 6. rokem života – po překročení 60 – 70 cm délky. Vytírá se v červnu. Samice se vytírá do vodního sloupce na kamenité dno a její jikry jsou volně unášený proudem na vzdálenosti kilometrů. Počet jiker může dosáhnout až 1 500 000 kusů. Podmínkou tření je vysoká teplota vody. V České republice se z toho důvodu přirozeně nevytírá. Je třeba ho množit za pomoci umělé reprodukce a následně vysazovat.

Růst amura bílého

Amur bílý je ve své domovině nejrychleji rostoucí sladkovodní rybou. Ve věku 5 – 6 let dosahuje hmotnosti 18 – 20 kg a přibírá 2 – 4 kg ročně. V České republice je růst výrazně pomalejší, a to z důvodu nízké teploty a nižšímu příjmu potravy za celý rok. Amur bílý se dožívá 15 – 20 let.

Objednat amury bílé!


Barevné a tvarové variace amura bílého

Amur bílý: jedinci v kádi připraveni na prodej