Nemoci ryb

Nemoci okrasných a jeseterovitých jezírkových ryb

Herpesviróza koi (KHV)

Koi herpes virus - detail nemocného kapra

 • Původce nemoci: Herpes virus KOI
 • Hostitel nemoci: kontagiózní onemocnění kapra a jeho barevných forem
 • Lokalizace nemoci: žábra
 • Teplota ryby při nemoci: 18 – 30 °C
 • Příznaky nemoci: tělo kapra je pokryto shluky slizu, apatický stav, neplave, visí hlavou nahoru, žluté skvrny na žábrech, následný rozpad žaber
 • Léčba nemoci: není možná
 • Prevence nemoci: nákup japonských koi kaprů pouze od prověřených prodejců

Jarní virémie (SVC)

Jarní virémie – detail nemocného kapra

  • Původce nemoci: Rhabdovirus carpio
  • Hostitel nemoci: kapr, kapr koi, karas, lín, amur, tolstolobik, sumec
  • Lokalizace nemoci: žábra
  • Faktory ovlivňující nemoc: špatná kondice, hladovění
 • Teplota ryby při nemoci: do 17 ºC (na jaře)
 • Inkubační doba: 4 – 6 dní
 • Příznaky nemoci: apatie ryby, ztráta reflexů, ztmavnutí povrchu těla, exoftalmus
  • akutní forma: zvětšení dutina tělní, ježení šupin, exoftalmus, krváceniny u ploutví, tekutina v tělní dutině, zánět střeva
  • chronická nemoc: deformace páteře, změny plynového měchýře, meziorgánové srůsty, mramorovitá játra
 • Léčba nemoci: antibiotika – optimálně po odborné konzultaci
 • Prevence nemoci: udržování optimálního prostředí rybám, dodržování četnosti a druhové skladby obsádek, ochrana chovů před zavlečením

Puchýřnatost ryb (EPa)

Puchýřnatost – detail nemocné ryby

 • Původce nemoci: Herpesvirus
 • Hostitel nemoci: kapr, lín, štika, sumec
 • Lokalizace nemoci: alimentárně, žábra, kůže
 • Věk ryby: 2 roky a výše
 • Faktory ovlivňující nemoc: nedostatek vápníků v jezírku, kyselé prostředí, špatná výživa ryb
 • Příznaky nemoci: změny na kůži, malátnost ryby, celková sešlost
 • Léčba nemoci: vápnění, dodání vitamínů a minerálních látek – optimálně po odborné konzultaci
 • Prevence nemoci: tlumení ektoparazitů

Erytrodermatitida kaprů (ERY)

Erytrodermatitida kaprů – postižený kapr

  • Původce nemoci: Aeromonas Hydrophila
  • Hostitel nemoci: kapr – poškození kůže při manipulaci
  • Lokalizace nemoci: kůže
  • Teplota ryby při nemoci: 10 – 17 °C
 • Faktory ovlivňující nemoc: nedostatek kyslíku a znečištění vody v jezírku
 • Příznaky nemoci: záněty na kůži ryby, shromažďování kaprů u břehu, nepřijímání potravy, obnažení svaloviny, perforace dutiny tělní, celková vodnatelnost
 • Léčba nemoci: antibiotika – optimálně po odborné konzultaci
 • Prevence nemoci: šetrná manipulace s rybami, udržování optimálního prostředí, dodržování četnosti a druhové skladby obsádek

Mykobakterióza ryb

Mykobakterióza – postižená ryba

 • Původce nemoci: Mycobakterium fortuitum
 • Hostitel nemoci: akvarijní, mořské a sladkovodní ryby
 • Lokalizace nemoci: kůže, přenos z nemocných ryb na plůdek
 • Teplota ryby při nemoci: 10 – 35 ºC
 • Příznaky nemoci: oddělování ryb od hejna, nepřijímají potravu, zdržují se v klidných místech jezírka, hubnou, nekoordinované plavání, ztrácejí reflexy, zvětšení dutiny tělní, exoftalmus, zježení šupin, kožní defekty a rozpad ploutví
 • Léčba nemoci: antibiotika, koupele – optimálně po odborné konzultaci
 • Prevence nemoci: karanténa postižených ryb, hygiena chovu, vyrovnaná hustota obsádky, dostatečná výživa, omezení stresu

Saprolegnióza –povrchové zaplísnění

Saprolegnióza – zaplísnění kůže postižené ryby

 • Původce nemoci: Saprolegnia parasitica, Achlya
 • Hostitel nemoci: všechny druhy ryb i jejich jikry
 • Lokalizace nemoci: poškozený povrch kůže a žaber
 • Příznaky nemoci: šedé vatové nárosty plísní, apatie ryby, ztráta reflexů, úhyn
 • Léčba nemoci: koupele – optimálně po odborné konzultaci
 • Prevence nemoci: šetrná manipulace s rybami, správná výživa, vyšší teplota jezírka (26 – 28 ºC), preventivní koupele

Dactylogyrus – žábrohlísti

Žábrohlísti Dactylogyrus – detail postižené ryby

 • Původce nemoci: Dactylogyrus vastator, Dactylogyrus extensus, Dactylogyrus macracanthus
 • Hostitel nemoci: kapr, lín, amur, tolstolobik
 • Lokalizace nemoci: žábra
 • Teplota ryby při nemoci: Dactylogyrus extensus 16 – 17 ºC, Dactylogyrus vastator 22 – 24 ºC
 • Faktory ovlivňující nemoc: špatná hygiena chovu, vysazení ryb do jezírka z přirozeného prostředí (rybník, řeka)
 • Příznaky nemoci: shromažďování ryb u přítoku do jezírka, nouzové dýchání ryb u hladiny, světlá barva kůže, nepřijímají potravu, žábra zašedlá až krváceniny
 • Léčba nemoci: koupele – optimálně po odborné konzultaci
 • Prevence nemoci: karanténa postižených ryb, hygiena chovu, regulace obsádky, pravidelné krmení, opakovaná kontrola

Argulózy – kapřivci

Kapřivci Argulus na plůdku kapra

 • Původce nemoci: Argulus foliaceus, Argulus japonicus
 • Hostitel nemoci: plůdek kapra
 • Lokalizace nemoci: kůže
 • Teplota ryby při nemoci: 25 – 28 ºC
 • Faktory ovlivňující nemoc: velká hustota ryb, malá pohyblivost ryb
 • Příznaky nemoci: pomalý vývoj ryby, zánětlivé skvrny na spodině těla, otírání o předměty, hlen
 • Léčba nemoci: koupele – optimálně po odborné konzultaci
 • Prevence nemoci: karanténa postižených ryb, hygiena chovu, regulace obsádky