Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)

Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)


  • ostroretka stěhovavá je také známá jako Chondrostoma nasus (lat.), Nase Carp (angl.) či Nase (něm.)

Ostroretka stěhovavá je oblíbená jezírková ryba, často vyhledávaná kvůli požírání vláknitých řas. Své místo mezi okrasnými rybami má i pro krásný vzhled stříbřitého těla s jemně načervenalými ploutvemi.

 

Ostroretky se ve Vašem jezírku rozhodně neztratí a za slunných dnů je můžete počítat podle počtu odlesků. Zvláštností ostroretky je vysoká citlivost na kvalitu vody – pokud náhle uhyne, máme ještě několik hodin čas ostatní rybky zachránit. Ostroretka tedy plní funkci zdravotní policie jezírka.

Objednat ostroretky!

 

 

Ostroretka stěhovavá: základní vlastnosti a typické znaky

  • délka: průměrná 25 – 40 cm; max. 50 cm
  • hmotnost: průměrná 0,2 – 0,8 kg; max. 1,5 kg

Vzhled ostroretky stěhovavé

Ostroretka stěhovavá má štíhlé, z boků mírně zploštělé tělo. Hlava je špičatá – zakončená typickým rypcem. Výrazně spodní, specificky tvarovaná ústa s ostrou hranou spodního pysku se zasloužila o ostroretčino jméno. Právě díky nim je schopná seškrabávat řasy i z míst, která jsou jiným rybám nedobytná. Párové ploutve a ploutev ocasní jsou načervenalé, ostatní tmavé, všechny ostře zakončené. Hřbet je šedomodrý. Boky zdobí stříbřité šupiny.

Krmení ostroretky stěhovavé

U ostroretky stěhovavé se při chovu v jezírku nemůžeme spoléhat jen na její schopnost seškrabávat řasy z kamenů, ale naopak ji musíme dokrmovat suchými granulovanými směsmi, peletkami či vločkami.

Pokud chceme dosáhnout toho, aby ostroretka opravdu žrala řasy v jezírku, nesmíme ji dokrmovat krmivem.

Ostroretka stěhovavá ve volné přírodě

Ostroretka vytváří početná hejna žijící v řekách lipanového pásma, proudných jezech nížinných řek a přítocích nádrží s kamenitými či štěrkovitými dny. Ty využívá v období března až května k výtěru, při němž vypouští tisíc až šedesát pět tisíc jiker. Živí se řasami a larvami jepic, chrostíků a pakomárů. A dožívá se až 20 let.

Průběh růstu ostroretky stěhovavé

Roky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cm 7 13 18 23 27 30 33 36 39 41 44 50

 

Objednat ostroretky!


Barevné a tvarové variace ostroretky stěhovavé

Ostroretky stěhovavé v kádi

Ostroretky stěhovavé v kádi