Perlín zlatý (Scardinius erythrophthalmus gold)

Perlín zlatý (Scardinius erythrophthalmus gold)


  • perlín zlatý je také znám jako Scardinius erythrophthalmus gold (lat.), Rudd (angl.) či Rotfeder (něm.)

Perlín zlatý je barevnou variantou perlína ostrobřichého.

Perlín zlatý je velmi atraktivní rybkou pro zahradní jezírka. Za tím stojí nejen jeho krásný vzhled, ale i chování. Žije totiž v hejnech, která jsou v jezírkách velmi aktivní. Neustále se pohybuje u hladiny a hledá potravu. Navíc je bezproblémový z hlediska chovu. Má nízké nároky na kvalitu vody a je tolerantní nejen vůči jedincům vlastního druhu, ale i vůči ostatním druhům ryb. Navíc v jezírku funguje coby likvidátor larev vodního hmyzu.

Objednat perlíny zlaté!

Perlín zlatý: základní vlastnosti a typické znaky

  • délka: průměrná 15 – 30 cm; max. 40 cm
  • hmotnost: průměrná 0,1 – 0,3 kg; max. 1 kg

Vzhled perlína zlatého

Perlín zlatý se vyznačuje plochým tělem, horní postavení úst, ostrým kýlem na břiše a výrazným červeným zbarvením ploutví na spodku těla. Stejně jako perlín ostrobřichý je hodně podobný plotici obecné, od které ho krom zlaté barvy odlišíme také podle barvy duhovky, výšky těla a postavení břišních ploutví k hřbetní. Barva duhovky perlína je tmavší, tělo má vyšší a břišní ploutve jsou oproti plotici obecné předsunuté – plotici začínají v úrovni hřbetní ploutve.

Zlatá varianta perlína se od modro až zelenošedého perlína ostrobřichého liší zlatavým až oranžovým zbarvením, pro které se stává žádaným zkrášlením zahradních jezírek a umělých nádrží.

Perlín zlatý není náročný ani na kvalitu vody, ani na chov. Velmi dobře se snáší nejen s jedinci vlastního druhu, ale i s ostatními druhy jezírkových ryb.

Krmení perlína zlatého

Perlín zlatý je všežravec. Potravou perlína zlatého je jednak hmyz, larvy a bezobratlí, jednak vyžaduje i rostlinou složku stravy v podobě zooplanktonu, řas a jemnolistých vodních rostlin.

Perlín zlatý ve volné přírodě

Perlín zlatý vyhledává zarostlé a stojaté vody, jakými jsou rozličné tůně, pískovny a rybníky, ale běžně vyskytuje i v řekách – kupříkladu v Dyji a jejích nádržích.

Perlín zlatý pohlavně dospívá v 2. roce svého života. Vytírá se v květnu až červnu. Výtěr probíhá ve dvou dávkách na vodní rostliny. Samci v době tření vykazují mírnou třecí vyrážku. Množství jiker se pohybuje v rozmezí 15 000 – 100 000.

Růst perlína zlatého

Růst perlína zlatého je variabilní. V dobře úživných vodách roste velmi rychle. Samice rostou o něco rychleji než samci. Dožívá se cca 12 let, ale existují i zmínky o perlínech, kteří se dožili i 19 let.

Objednat perlíny zlaté!


Barevné a tvarové variace perlína zlatého

Perlín zlatý: jedinci připravení k prodeji