Jesen zlatý (Leuciscus idus gold)

Jesen zlatý (Leuciscus idus gold)


  • jesen zlatý je také znám jako Leuciscus idus gold (lat.), Ide, Orfe (angl.) či Aland (něm.)

Jesen zlatý je barevnou variantou jesena jelce.

Jesen zlatý se hodí především do zahradních jezírek a nádrží s přítokem a odtokem, neboť má rád pohyb vody. Je velmi vděčnou okrasnou rybkou, neboť nejen oplývá barvami, ale žije většinou v hejnu, je ve vodě vysoce aktivní a u hladiny číhá na vodní hmyz. Jesen zlatý navíc patří k poměrně snášenlivým druhům ryb.

Objednat jeseny zlaté!

Jesen zlatý: základní vlastnosti a typické znaky

  • délka: průměrná 25 – 40 cm; max. 50 cm
  • hmotnost: průměrná 0,1 – 0,3 kg; max. 2 kg

Vzhled jesena zlatého

Jesen zlatý je velmi podobný jelci tloušťovi a tvarem plotici obecné. Vyznačuje plochým tělem, velkými kulatými středními ústy (větší než u kaprovitých ryb – menší, než má tloušť), jemným ošupením, zahrocenými ploutvemi a proláklou hřbetní a řitní ploutví. Požerákové zuby jsou dvojřadé, menší než u tlouště.

Zlatá varianta jesena se od modro až zeleno stříbřitého jelce jesena liší žluto až oranžovo zlatým zbarvením, které je ozdobou každého zahradního jezírka.

Jesen zlatý je hejnovou rybou. Pohybuje se převážně v horní části vodního sloupce a při hladině, kde aktivně loví hmyz. Poměrně dobře prosperuje i v chladných podmínkách (např. ve Štrbském plese, kam byl uměle vysazen v 40. letech 20. století). Má vyšší nároky na kyslík (než např. karas) a na pohyb vody v nádrži. Rád vyplouvá po i proti proudu vodu, proto je průtočné nádrže potřeba zabezpečit mřížkou.

Krmení jesena zlatého

Jesen zlatý je všežravec, žere menší rybky, hmyz i rostlinnou stravu. Potravou jesena zlatého jsou: hmyzí larvy a různý náletový hmyz, jikry ryb, potěr a vodní rostlinstvo.

Coby krmivo jsou pro zlatého jesena vhodné ovesné vločky, mouchy, žížaly, patentky, zelená a umělá krmiva – masitá složka by však měla převažovat.

Jesen zlatý ve volné přírodě

Jesen může žít v tekoucích i stojatých vodách (např. u Nových Mlýnů), dává ale přednost vodám tekoucím. Nejraději má větší, hlubší a pomalé velké řeky nižších poloh. Nejhojněji je zastoupen na hranici cejnového a parmového pásma.

Jesen zlatý pohlavně dospívá v 3. až 4. roce svého života. Vytírá se v dubnu až květnu. Výtěr probíhá v několika dávkách na vodní rostliny nebo kameny v mělčích proudech. Samci v době tření vykazují mírnou třecí vyrážku. Samice kladou 10 000 – 100 000 jiker.

Růst jesena zlatého

Jesen zlatý se v České republice dožívá kolem 10 let, výjimečně 18 let. Růst je spíše pozvolný, přesto patří mezi větší kaprovité ryby.

Objednat jeseny zlaté!


Barevné a tvarové variace jesena zlatého